Aknaszlatina ma

Főlap
Közigazgatási adatok
A legutóbbi népszámlálási adatok szerint Aknaszlatina 8956 lakossal rendelkezik, ebből ukrán 897, magyar 2797, román 5200, és 111 különböző nemzetiségű.
Önkormányzat
Uhály Jurij
Aknaszlatina polgármestere, akit 2006 tavaszán választottak meg ebbe a tisztségbe.
Gazdaság
Aknaszlatina gazdasági életét alapvetően a só határozza meg, hiszen egyrészt napjainkban is a bánya a legnagyobb foglalkoztató, másrészt pedig jelentős a sóstavakra épülő turizmus.
A bánya mellett, különösen foglalkoztatási szempontból, igen jelentős gazdasági szereplők a kórházak.
Egyházak
A lakosság hitélete: minden történelmi egyháznak vannak követői. Az utóbbi évtizedekben jelentős a szekták térhódítása is.
KMKSZ
Kárpatalján 1990-ben megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális szövetség, majd még ugyanebben az évben létrejött az Aknaszlatinai KMKSZ alapszervezet is.
Az alapszervezet tevékenyen vesz részt a magyar kisebbségé politikai és kultúrális életének szervezésében.
Karitatív szervezetek
A gazdasági nehézségek következtében jelentős a szociálisan rászoruló emberek és családok száma, akik segítésére két jótékonysági alapítványt hoztak létre helybeli emberek.
A “Remény alapítvány” igazgatója Vajnági Sándor. Ebben az alapítványban 16 ember dolgozik. A “Civitán” alapítvány igazgatója Moldován András-Károly.